De valpekull som annonseres på denne siden er satt inn etter oppdretteres eget ønske.

Kjøp av valper fra disse kullene er helt og holdent en sak mellom oppdretter og valpekjøper og er Norsk Bulldog Klubb uvedkomne.

Oppdretter har gitt opplysninger som tilsier at klubbens etiske grunnregler er overholdt i forbindelse med disse kullene. Norsk Bulldog Klubb kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for riktigheten av de opplysninger oppdretter har gitt, ei heller er Norsk Bulldog Klubb ansvarlig for eller vil bli trukket inn i tvister mellom oppdretter/valpekjøper vedrørende helse eller andre mangler som eventuelt måtte dukke opp. Norsk Bulldog Klubb vil minne enhver valpekjøper om at man må være klar over at når man kjøper en valp på 8 – 10 uker, vil det være umulig å forutsi hvordan valpen utvikler seg mot voksen alder.

Engelsk Bulldog

Fransk Bulldog

Engelsk Bulldog valper født 11. mars 2019

Antall: 2 hanner og 1 tispe  

Mor: N UCH Kalagera’s Erna

Far: CIB NORD UCH Arcticbull Survivor

Kontakt: Morten og Lena Haugland Kennel Kalagera

Telefon: 452 88 247 

E-post: kennel.kalagera@gmail.com

Fransk Bulldog valper født 15. Januar 2019

Antall: 1 tispe og 4 hanner

 

Far: C.I.B. NORD FI UCH NJV-15 FIV-17 Norheimtunets I Am The Iceman

Mor: Stellanova Poland Ironia
Kontakt: Barbara Joanna Pruszynska

Tlf: 409 60 633

Mail: barbara@royalegrandebulls.no

Web: www.royalegrandebulls.no