Valgkomiteen i Norsk Bulldogklubb i 2020 består av følgende medlemmer:

Lasse Gareid – leder

Håkon Larsen – medlem

Bitten Oldereide – medlem

Frank-Arild Normanseth – medlem

Øydis (Binna) K. Gullikstad  – varamedlem

Valgkomiteens medlemmer kan  kontaktes på e-post: valgkomite@norskbullogklubb.net