jan 2018


Ti på topp 2017

Sluttstillingen for ti på topp 2017. Mestvinnende Engelsk og Fransk Bulldog i Norge. Vi gratulerer!


Les mer

Raseklubb for engelsk og fransk bulldog i Norge siden 1919