des 2018


Dommer endring / Change of judge

❗️Dommer endring // Change of judge❗️ Ny dommer for Engelsk Bulldog (tisper og BIR) Lørdag 25. mai er nå Kevin Davis. (UK) New judge for the English Bulldogs (bitches and BOB) Saturday 25 May is now Kevin Davis. (UK)


Les mer


Til info: Ti-på-topp Engelsk Bulldog Tisper – rettelse


Les mer


Ti på topp lister pr 19. november 2018

Ti på topp lister pr 19. november 2018


Les mer


Dommerfordelingene og påmeldingsfrister for vår doble 100-års jubileums utstilling er her!

Dommerfordelingene og påmeldingsfrister for vår doble 100-års jubileums utstilling er her! Judges and entry deadlines for our 100 year anniversary shows are here!


Les mer

Raseklubb for engelsk og fransk bulldog i Norge siden 1919