apr 2019


Seminar om Brachychephalic Obsructive Airway Syndrome

📍Initiativ fra (bla.) Norsk Bulldog Klubb – seminar om Brachychephalic Obsructive Airway Syndrome .📍 Etter initiativ fra blant annet NBK arrangeres det BOAS-seminar 12. juni 2019 i Oslo. Her er en genuin mulighet til å skaffe seg ytterligere kunnskaper!


Les mer

Raseklubb for engelsk og fransk bulldog i Norge siden 1919