sep 2019


De første sertifiserte veterinærene for BOAS-gradering i Norge

Med FCI president Tamas Jakkel, og representanter fra Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet tilstede som observatører, ble i dag 20 veterinærer sertifisert for BOAS-gradering. Det er NKK-raseklubbenes initiativ som har ledet frem til at BOAS-gradering nå blir en realitet i Norge.


Les mer

Raseklubb for engelsk og fransk bulldog i Norge siden 1919