Oppdatert: 31.08.2020

Det er nå over 70 boassertifiserte veterinærer forholdsvis jevnt fordelt over landet.

Dette gjør det enklere for hundeeiere og oppdrettere å finne veterinærer som kan diagnostisere, behandle og registrere boasresultater i dogweb.

Boasgradering er et nyttig verktøy som kan brukes til å luke bort hunder med pusteproblemer fra avl, veilede veterinærene til riktig behandling ifht boasgrad, samt gi en statistisk oversikt over hvor mange som sliter med pusteproblemer og i hvilken grad.

Les mer om boas og boasgradering i denne linken: https://www.nkk.no/gradering/category1342.html