Oppdatert: 09.01.2022

Boasgradering er et nyttig verktøy som kan brukes til å luke bort hunder med pusteproblemer fra avl, veilede veterinærene til riktig behandling ifht boasgrad, samt gi en statistisk oversikt over hvor mange som sliter med pusteproblemer og i hvilken grad.

Følge gjerne NKK sin side her for utfyllende og god informasjon om BOAS:
https://www.nkk.no/boas/category1348.html

 

Her er en oversikt over BOAS graderte veterinærer – sist oppdatert hos NKK pr 06.09.2021:
BOAS Graderte veterinærer pr 06.09.2021


Les mer om Funksjonell BOAS-gradering, engelsk og fransk bulldog her:
https://www.nkk.no/getfile.php/132212049-1568626167/Dokumenter/Dyrlege/BOAS/BOAS-gradering%20bulldoger%20FOR%20DE%20VANLIGE%20HELSESIDENE.pdf