Oppdatert: 06.09.2021

Boasgradering er et nyttig verktøy som kan brukes til å luke bort hunder med pusteproblemer fra avl, veilede veterinærene til riktig behandling ifht boasgrad, samt gi en statistisk oversikt over hvor mange som sliter med pusteproblemer og i hvilken grad.

Her er en oversikt over BOAS graderte veterinærer oppdatert pr 06.09.2021:

BOAS Graderte veterinærer pr 06.09.2021

Les gjerne og mer om BOAS og gradering i denne linken hos NKK: https://www.nkk.no/gradering/category1342.html