Oppdatert: 23.09.2023

Boasgradering er et nyttig verktøy som kan brukes til å luke bort hunder med pusteproblemer fra avl, veilede veterinærene til riktig behandling ifht boasgrad, samt gi en statistisk oversikt over hvor mange som sliter med pusteproblemer og i hvilken grad.

Følge gjerne NKK sin side her for utfyllende og god informasjon om BOAS:

Hva er BOAS?

BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome) er en samlebetegnelse for luftveislidelser som kan ramme brachycephale hunderaser (raser med kort og bred hodeskalle og snute): https://www.nkk.no/boas/category1348.html

 

Her er en oversikt over BOAS graderte veterinærer – oversikten oppdateres fortløpende av NKK etter hvert kurs:
BOAS graderte veterinærer pr 2023


Les mer om Funksjonell BOAS-gradering, engelsk og fransk bulldog her:
Funksjonell BOAS gradering Fransk og Engelsk bulldog fra NKK