Velkommen til Norsk Bulldog Klubb

Norsk Bulldog Klubb ble dannet i 1919 og er en av landets eldste rasehundklubber. NBK er NKK’s samarbeidende klubb for rasene engelsk og fransk bulldog.

Klubbens formål

  • Fremme og utvikle rasene fransk og engelsk bulldog
  • Arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper.
  • Bidra til å fremme utviklingen av fysiske og psykiske sunne, og sosialt veltilpassede individer.
  • Arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former.
  • Legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktiviteter med hund.
  • Ivareta medlemmenes kynologiske interesser.

Norsk Bulldog Klubb jobber kontinuerlig med å forbedre våre rasers helse.

I 2015 ble det før første gang laget RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) dokumenter for våre to raser. Disse dokumentene skal i løpet av 2020, oppdateres.

Forut for utgivelse/godkjenning av RAS dokumentene i 2015 forelå det resultater fra en helseundersøkelse foretatt i 2012/2013 og det ble foretatt en ny helseundersøkelse i 2015.

Resultatene fra disse undersøkelsene var med på å definere helseutfordringene vi hadde/har i rasene og hvilke mål klubben satte for om mulig å forbedre helsen.

Forut for den kommende oppdateringen RAS i 2020 ønsker klubben på nytt å gjennomføre en helseundersøkelse.

Vi håper at du tar deg tid til å svare på undersøkelsen, det er nemlig viktig å få svar fra så mange som mulig slik at underlag blir så bredt som mulig. En ønsker derfor ikke bare svar fra hunder som har store helseutfordringer, men også fra de helt friske og de som bare har hatt et eller annen mindre problem.

Hvis du har flere enn en hund, så må du svare flere ganger.

FRIST for å sende inn svar er 31 Desember 2019

PS!
Ønsker du å delta i undersøkelsen, men har ikke fått mail med linker til undersøkelsen? Send en forespørsel til olibilu@gmail.com

Du finner oversikt over andre pågående prosjekter under Helse. Klikk deg innom for mer informasjon og eventuelle resultater.