Velkommen til Norsk Bulldog Klubb

 

VIKTIG MELDING (Important message in English below) – oppdatert / updated 25.03.2020:

Hei bullevenner!

Spesialen på Bø i mai 2020 blir dessverre avlyst i år pgr av koronapandemien.

Vi beklager dette sterkt. Vi kommer tilbake med informasjon vedr gjennomføring av årsmøtet når vi har det klart.

Med vennlig hilsen for
Norsk Bulldogklubb

Arne Øygarden
Leder

IMPORTANT MESSAGE IN ENGLISH:

Dear Bulldogfriends;

This years BulldogShow in May at Bø in Telemark is cancelled due to the Corona/Covid-19 pandemic!

We are following the recommendations and guidelines given by the Norwegian Institute of Public Health and NKC (Norwegian Kennel Club).

We will come back with info on the Annual Meeting at a later date.

Kind regards on behalf of
The Norwegian Bulldog club

Arne Øygarden
Leader

Norsk Bulldog Klubb ble dannet i 1919 og er en av landets eldste rasehundklubber. NBK er NKK’s samarbeidende klubb for rasene engelsk og fransk bulldog.

Klubbens formål

  • Fremme og utvikle rasene fransk og engelsk bulldog
  • Arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper.
  • Bidra til å fremme utviklingen av fysiske og psykiske sunne, og sosialt veltilpassede individer.
  • Arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former.
  • Legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktiviteter med hund.
  • Ivareta medlemmenes kynologiske interesser.

Norsk Bulldog Klubb jobber kontinuerlig med å forbedre våre rasers helse.

I 2015 ble det før første gang laget RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) dokumenter for våre to raser. Disse dokumentene skal i løpet av 2020, oppdateres.

Forut for utgivelse/godkjenning av RAS dokumentene i 2015 forelå det resultater fra en helseundersøkelse foretatt i 2012/2013 og det ble foretatt en ny helseundersøkelse i 2015.

Resultatene fra disse undersøkelsene var med på å definere helseutfordringene vi hadde/har i rasene og hvilke mål klubben satte for om mulig å forbedre helsen.

Forut for den kommende oppdateringen RAS i 2020 ønsket klubben på nytt å gjennomføre en helseundersøkelse. Denne er nå gjennomført pr 31.12.2019 og resultatene vil foreligge innen 1. kvartal 2020. 

Ønsker du å få informasjon eller resultatene fra undersøkelsen når de er klar? Send en forespørsel til Steinar Eriksen på e-post: olibilu@gmail.com

Du finner oversikt over andre pågående prosjekter under Helse. Klikk deg innom for mer informasjon og eventuelle resultater.