Velkommen til Norsk Bulldog Klubb

 

Velkommen til årets store happening – Norsk Bulldogklubb sin HØSTUTSTILLING for Fransk og Engelsk bulldog!

Lørdag og søndag 29 & 30 august på Nærbø i Rogaland.

Det vil være StorCert for begge rasene!

Veterinær Gàbor Horwart vil ta BOAS tester lørdag og søndag for de som ønsker det.

NB! Årsmøtet blir holdt på Hotell Jæren, Solhøgda 3, 4340 Bryne  fredag 28.08.20 kl 19:00.

 

 

 

 

 

Norsk Bulldog Klubb ble dannet i 1919 og er en av landets eldste rasehundklubber. NBK er NKK’s samarbeidende klubb for rasene engelsk og fransk bulldog.

Klubbens formål

  • Fremme og utvikle rasene fransk og engelsk bulldog
  • Arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper.
  • Bidra til å fremme utviklingen av fysiske og psykiske sunne, og sosialt veltilpassede individer.
  • Arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former.
  • Legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktiviteter med hund.
  • Ivareta medlemmenes kynologiske interesser.

Norsk Bulldog Klubb jobber kontinuerlig med å forbedre våre rasers helse.

I 2015 ble det før første gang laget RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) dokumenter for våre to raser. Disse dokumentene skal i løpet av 2020, oppdateres.

Forut for utgivelse/godkjenning av RAS dokumentene i 2015 forelå det resultater fra en helseundersøkelse foretatt i 2012/2013 og det ble foretatt en ny helseundersøkelse i 2015.

Resultatene fra disse undersøkelsene var med på å definere helseutfordringene vi hadde/har i rasene og hvilke mål klubben satte for om mulig å forbedre helsen.

Forut for den kommende oppdateringen RAS i 2020 ønsket klubben å gjennomføre en ny helseundersøkelse.

Denne ble gjennomført pr 31.12.2019 og resultatene fra undersøkelsen kan fås forespørsel til Steinar Eriksen på e-post: olibilu@gmail.com

Du finner oversikt over andre pågående prosjekter under Helse. Klikk deg innom for mer informasjon og eventuelle resultater.