NBK har utviklet en belas­tningstest for å sje­kke pusteegenskapene hos våre raser.

Til høyre finner dere grafisk oversikt over foreløpige resultater. Én for Engelsk Bulldog og én for Fransk Bulldog. Klikk på bildene for å se nærmere på de.

Klubben planlegger å gjennomføre nye runder med testing av hunder jevnlig, og vil komme med mer info og påminnelser når og hvor en ny testrunde vil bli arrangert. Følg med her på hjemmesiden, Bulletinen og på Facebook! Det er gratis å delta på testen og du vil få resultatet for din hund pr email i ettertid hvis hundens reg nr og eiers email oppg­is. Minimumsalder for å delta er 12 mnd, men ideelt sett bør hun­den være over 2 år. Evnt bør en ny test gjøres etter fylte 2 år.

Alle oppdrettere og hannhundeiere bør for sine avlsdyr gjennomføre belastningstesten som klubben har jobbet fram.

Hunder som trenger en restitueringsfase lenger enn 12 minutter (engelsk bulldog) og lenger enn 8 minutter (fransk bulldog) bør ikke brukes i avl. Dette foreslås være gjeldene fra 1/1-2018.

 En hund som ikke klarer kravet har rett til å prøve på nytt to ganger (maksimalt totalt 3 ganger).

Testen går utpå at hunden blir iført et pulsbelte slik at pulsen kan følges gjennom hele testen. Etter at hunden har blitt påført beltet skal den først få roe seg sammen med sin eier/handler slik at en «start puls» kan noteres. bDeretter skal hunden sammen med eier eller handler gå en distanse på 1000 meter på maksimalt 12 minutter. Ca. halvveis noteres så belastningspulsen. Etter at distansen er tilbakelagt skal hunden igjen få roe seg ned og pulsen skal noteres etter henholdsvis 1 minutt, 3 minutter, 5 minutter, 7 minutter osv inntil pulsen er tilbake til start pulsen.

Ved gjennomføring av fremtidige tester vil det tilstrebes at testene gjennomføres på et så flatt som mulig underlag. Tester utføres ikke ved temperatur over 23 grader C (i skyggen).

Engelsk Bulldog

Fransk Bulldog