Spørsmål vedrørende helseundersøkelser og helseproblemer kan henvendes til vårt Sunnhetsutvalg. 

Sunnhetsutvalget for Engelsk Bulldog: sunnhet-eb@norskbulldogklubb.net

Sunnhetsutvalget for Fransk Bulldog: sunnhet-fb@norskbulldogklubb.net