Oppdatert: 05.04.2024

Boasgradering er et nyttig verktøy som kan brukes til å luke bort hunder med pusteproblemer fra avl, veilede veterinærene til riktig behandling ifht boasgrad, samt gi en statistisk oversikt over hvor mange som sliter med pusteproblemer og i hvilken grad.

Følge gjerne NKK sin side her for utfyllende og god informasjon om BOAS:

NKK ønsker å informere dere om at tidligere sakkyndig veterinær for BOAS-graderinger, Christina Strand Eide-Knudsen, har fratrådt. NKK har derfor oppnevnt to nye sakkyndige veterinærer for BOAS-graderinger: Tonje Trinterud og Thomas Sissener. Presentasjon av de to ligger vedlagt her: Presentasjon av NKKs sakkyndige for BOAS graderinger 04.2024

Ved eventuelle klager / anker på BOAS-resultat ved gradering hos andre godkjente veterinærer, kan eier ta kontakt med en av de to sakkyndige veterinærene for en ny vurdering. Kostnader i forbindelse med ny gradering belastes eier direkte, som betaler veterinæren som gjennomfører den.

Vi minner om at en eier kan få hunden sin gradert et ubegrenset antall ganger. Det må imidlertid gå minst 3 måneder mellom hver gradering. Resultat av alle graderinger blir stående i NKKs DogWeb. Siste resultat regnes som gjeldende.

Dersom en eier ønsker å klage på et graderingsresultat, kan resultatet overprøves hos en av NKKs sakkyndige veterinærer. Hvis resultatet av sakkyndiges gradering avviker fra det påklagede resultatet, fjernes det påklagede resultatet fra DogWeb. BOAS-grad satt av sakkyndig veterinær er endelig og kan ikke fjernes fra DogWeb. Attesten skrevet av en sakkyndig veterinær har på lik linje som de øvrige attestene en gyldighet på 2 år.

Oppdatert liste over veterinærer med BOAS-avtale finner dere alltid på: https://www.nkk.no/getfile.php/132195611-1712307453/Dokumenter/Dyrlege/BOAS/Veterin%C3%A6rer%20med%20BOAS-avtale.pdf

Hva er BOAS?

BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome) er en samlebetegnelse for luftveislidelser som kan ramme brachycephale hunderaser (raser med kort og bred hodeskalle og snute): https://www.nkk.no/helse/boas/

Les mer om Funksjonell BOAS-gradering, engelsk og fransk bulldog her:
Funksjonell BOAS gradering Fransk og Engelsk bulldog fra NKK