Sist oppdatert: 22.01.2020

NBK’s krav vedrørende patella (iht punkt 15 i klubbens Etiske Grunnregler) gjeldende både for Engelsk og Fransk bulldog: Generelt gjelder at alle hunder som benyttes i avl skal ha kjent kneleddsstatus på paringstidspunktet, dette gjelder både for norskeide og utenlandskeide hunder. Eneste unntak til dette kravet er ved bruk av frossen sæd fra døde hunder som døde før 26 august 2013 og for fremtiden fra døde utenlandskeide hunder hvor vedkomne land ikke hadde krav om patella attest på det tidspunkt hunden døde. Resultatet av patella status skal være klubben i hende senest innen valpene er 10 uker gamle.

Hvis en av hundene som skal pares har Grad 1 på ett eller begge ben, så skal partneren ha Grad 0.

Hunder med Grad 2 eller høyere på ett eller begge ben skal ikke benyttes i avl.

Undersøkelsen skal ikke foretas før foreldredyrene er minimum 12 måneder gamle.

NKK’s krav (gjeldende fra 1 juli 2017):

Undersøkelsen må være gjort ved minimum 12 måneders alder, hos en veterinær som har avtale med NKK slik at resultatet blir registrert på Dogweb (se liste her: https://web2.nkk.no/no/tjenester/helse/patellastatus/).

Ved bruk av utenlandske hunder: kopi av hundens patellaattest må vedlegges registrerings-anmeldelsen, og resultatet fra denne attesten vil bli lagt inn i DogWeb for enkelte spesifiserte land (som Sverige) som har identisk undersøkelsesrutine som Norge. For andre land kan resultatet ikke legges inn i DogWeb, men kan gjelde som «kjent patellastatus» for registrering av valper. Det kan søkes om dispensasjon for bruk av utenlandske hunder. En begrunnet søknad sendes NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. Det gis generell dispensasjon ved bruk av frossen sæd som er frosset før restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.

NB! Oppdrettere tilsluttet NBK  være klar over følgende avvik mellom NKK krav og NBK krav:

NBK har ikke krav om at patella status skal være registrert i DOGWEB, men attest skal som tidligere være klubben i hende senest da valpene er 10 uker eventuelt være registrert på DOGWEB på det tidspunktet.

NBK krever at kun hunder med gr 0 eller gr 1 på ett eller begge ben kan brukes i avl. Videre, hvis den ene hunden har gr 1 på ett eller begge ben SKAL den andre hunden ha gr 0. Klubben har pr mail mottatt fra NKK 2x juli 2017 blitt informert om at hvis et av foreldredyrene har patella status gr 3 så vil valper blir registrert med avlssperre