Her finner du viktig informasjon om våre lover og regler som oppdretter og medlem i NBK  (raseklubb underlagt NKK):

 

NB! Punktet om at frossen sæd eller sæd fra hunder som IKKE er BOAS gradert IKKE skal kunne brukes i avl fra 02.11.23 utgår!

 

Dette basert på Styremøtevedtak den 23.11.23.

 

Her finner du oppdaterte protoller fra Styremøtene: Protokoll fra styremøter og info om Styret

 

Etiske grunnregler for avl og oppdrett i NBK (disse finner du og på egen side): https://www.norskbulldogklubb.net/klubben-2/etiske-grunnregler/

 

Her er regler for registrering av hund gyldig fra 01.07.2023: https://www.nkk.no/getfile.php/13193702-1688110789/Dokumenter/Registrering/Regler%20for%20registrering%20av%20hund.pdf

 

Etiske grunnregler for avl og oppdrett og avlsstrategi NKKhttps://www.nkk.no/getfile.php/13278450-1694415460/Dokumenter/Helse/Etiske%20grunnregler%20for%20avl%20og%20oppdrett.pdf

 

Utstillingsregler NKK gyldig fra 01.01.2023: https://www.nkk.no/getfile.php/131964359-1672648860/Dokumenter/Aktiviteter/Utstilling/Utstillingregler.pdf