Klubbens helt klart største arbeidsoppgaver ligger innunder helse. På denne siden finner du RAS, helsekrav som patella, hjertestatus og HUU. Samt prosjekter som klubben selv har satt igang eller jobber sammen med NKK om.

NBK ønsker å ligge i forkant av utviklingen og heller være med på å bidra til dokumentasjon inn i diskusjoner.

Vi som raseklubb har gjennom RAS definert det vi mener er rasenes viktigste utfordringer. Disse tar vi alvorlig, og klubbens to sunnhetsutvalg forsøker å utarbeide nye relevante forsøk og prosjekter som på samme tid forvalter klubbens nåværende regler og etikk. 

Det er essensielt med dokumentasjon på det man driver med og klubben samler inn valpeskjema for alle nye kull, samt har jevnlige helseundersøkelser.

Norsk Bulldog Klubb jobber kontinuerlig med å forbedre våre rasers helse.

I 2015 ble det før første gang laget RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) dokumenter for våre to raser. Disse dokumentene skal i løpet av 2020, oppdateres.

Forut for utgivelse/godkjenning av RAS dokumentene i 2015 forelå det resultater fra en helseundersøkelse foretatt i 2012/2013 og det ble foretatt en ny helseundersøkelse i 2015.

Resultatene fra disse undersøkelsene var med på å definere helseutfordringene vi hadde/har i rasene og hvilke mål klubben satte for om mulig å forbedre helsen.

Forut for den kommende oppdateringen RAS i 2020 ønsker klubben på nytt å gjennomføre en helseundersøkelse.

Vi håper at du tar deg tid til å svare på undersøkelsen, det er nemlig viktig å få svar fra så mange som mulig slik at underlag blir så bredt som mulig. En ønsker derfor ikke bare svar fra hunder som har store helseutfordringer, men også fra de helt friske og de som bare har hatt et eller annen mindre problem.

Undersøkelsen foregår elektronisk og for å komme i gang er det bare å holde ‘’CTRL’’ tasten inne og klikk på en av linkene nedenfor (avhengig av om du har Engelsk eller Fransk Bulldog).

Hvis du har flere enn en hund, så må du svare flere ganger.

FRIST  er utgått. 

Mvh

Norsk Bulldog Klubb

Engelsk Bulldog

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcQXpbFXiT8MqdgzAT6Vax2BCCjwIMzLcDWIsPJQijii2gLQ/viewform

Fransk Bulldog

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyZLFpq7zs9j4LFXZVR7tEuZJ6DIza25_rw7Jb6My_vkc2_g/viewform

Nedenfor finner du og oversikt over andre pågående prosjekter. Klikk deg innom for mer informasjon og eventuelle resultater.