Årsmøtet 2018 vedtok etter forslag fra Sunnhetsutvalget avdelig Fransk innføring av et belønningssystem for Fransk Bulldog.

Eier kan ved søknad få utsted et elektronisk diplom for det oppnådde nivå for enkelt hunder.

Du finner oversikt over helsesertifikat / diplom her: Helsesertifikat / diplom Fransk bulldog

Bakgrunn for forslaget (slik det ble forelagt Årsmøtet 2018):

Sunnhetsutvalget ønsker å belønne bulldogeiere som er aktive innen helsetesting og går foran som gode eksempler til etterfølgelse for andre. Belønningssystemet kan brukes som et ekstra kvalitetsstempel i forhold til at helsetesting prioriteres høyt hos den enkelte hundeeier. Dette er ment å være en helt frivillig ordning som motiverer til økt fokus på helse. Innhold i de enkelte nivåer og eksempelvis utvidelse av disse kan være diskusjon for jevnlige oppgraderinger.

Litt praktisk informasjon:

Hundeiere som ønsker et slikt elektronisk diplom for sin hund må sende søknad til sunnhetsutvalget avd Fransk (sunnhet-fb@norskbulldogklubb.net), Søknaden må innholde referanse til DOGWEB med dato for patella status og utstillingspremiering. Videre må klubbens skjema for øyesjekk og skjema for ryggundersøkelse være fylt ut/signert av veterinær og følge med søknaden. Sted/tidspunkt for gjennomført belastningstest må spesifiseres i søknaden. Søknaden må også inneholde den emailadresse som diplomet skal sendes til.

Skjema til de forskjellige undersøkelsene finner du her

Tre nivåer i belønningsstystemet ble vedtatt med følgende innhold som vist nedenfor.

Bronse nivå:

Kjent patellastatus (gr 0 eller gr 1)

Kjent hjertestatus (gr 0 eller gr1)

Minimum VERY GOOD fra utstilling

Sølv nivå:

Kjent patellastatus (gr 0 eller gr 1)

Kjent hjertestatus (gr 0)

Kjent øyeundersøkelse

Gjennomført belastningstesten med restitusjonstid på maksimum 8 minutter

Minimum VERY GOOD fra utstilling etter fylte 15 mnd

Gull nivå:

Kjent patellastatus (gr 0)

Kjent hjertestatus (gr 0)

Øyeundersøkelse uten anmerkninger

Gjennomført belastningstesten med restitusjonstid på maksimum 6 minutter

Innsendt røntgenbilder av rygg sammen med NBK’s skjema for ryggundersøkelse

Minimum 2 EXCELLENT fra 2 forskjellige dommere etter fylte 24 mnd