Til orientering

Som medlem får du stemmerett på klubbens generalforsamling og mulighet til å være med å påvirke hvordan klubben skal drives.

Du mottar også medlemsbladet Bulletinen 4 ganger pr. år og ettersom du også da har betalt grunnkontingent til NKK får du deres publikasjoner og tilgang til min side på NKK.no

Innmeldingsskjema

Priser

Grunnkontingent

NKK 190,-

Kontingent

NBK 250,-

Totalt

440,-

Familiemedlem

125,-