2023

Årsmøte for 2023 ble gjennomført fredag 26. mai 2023 kl 19:00 på Valdres Storhall, Leira.

 

Les hele Årsmøteprotokollen NBK 2023 her

Nytt styre valgt på årsmøte for 2023-2025 som følger:

Leder for 2 år – Wenche Lagmo (47 stemmer)

Nestleder for 2 år – Torgeir Harestad ( 43 stemmer)

Leder avd EB – Lena Haugland (ikke på valg i 2023)

Leder avd FB – Mari Aanstad (ikke på valg i 2023)

Styremedlem for 2 år – Liss Bodil Olsen (43 stemmer)

Styremedlem for 2 år – Rami Rajamaki (34 stemmer)

Styremedlem for 1 år – Jon Inge Ervik ( 32 stemmer)

Varamedlem styret for 1 år Kjersti Holmen (48 stemmer)

Varamedlem styret for 1 år Mette Kvarsvik Sundene ( 29 stemmer))

Leder av valgkomite for 2 år Steinar Eriksen (58 stemmer)

Medlem av valgkomite for 2 år Bitten Oldereide (42 stemmer)

Medlem av valg komite for 2 år Hakon Larsen (32 stemmer)

Medlem av valg komite for 2 år Øydis Gullikstad (29 stemmer)
Varamedlem valg komite for 1 år Lasse Gareide (51 stemmer)

Revisor for 2 år Reidun Horn (57 stemmer)
Vararevisor 1 år Geir Ostlie (54 stemmer)

2022

Bekjentgjøring NBK 2022

Årsmøte Fredag 13. mai 2022

NBK’s Årsmøte 2022
Dato : Fredag 13 Mai

Sted: Hunderfossen

Saker/forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må være Styret i hende / poststemplet senest fredag 1 april 2022. Saker/forslag sendes til: styret@norskbulldogklubb.net eller pr post: Norsk Bulldog Klubb v/Arne Øygarden Støperigata 30 4014 Stavanger

Valgene:
● Leder : Arne Øygarden Ikke på valg
● Nestleder : Christian Holen Ikke på valg
● Leder avd. Fransk : Torgeir Harestad På valg (2 år)
● Leder avd. Engelsk :Lena Haugland På valg (2 år)
● Styremedlem : Liss Bodil Olsen På valg( 2 år)
● Styremedlem : Wenche Skogli Ikke på valg
● Styremedlem : Sølvi Olsen Ikke på valg)
● 1. vararepresentant :Mari Aanestad På valg (for 1 år)
● 2. vararepresentant :Jannicke Aspnes På valg (for 1 år)
● Valgkomite Leder :Steinar Eriksen Ikke på valg
● Valgkomite medlem 1 : Bitten Oldereide Ikke på valg
● Valgkomite medlem 2 : Øydis Gullikstad Ikke på valg
● Valgkomite medlem 3 : Håkon Larsen Ikke på valg
● Valgkomite varamedlem : Lasse Gareid På valg ( 1 år)
● Revisor : Ingar Lillemo Ikke på valg
● Vara Revisor : Geir Østli På valg (for 1 år)

Forslag på kandidater til de forskjellige verv må være valgkomiteen i hende / poststemplet senest fredag 1 April 2022.

Årsmøtet har tidligere ytret ønske om at Styret sammen med innkallingen, sender et kort resyme over de kandidater som stiller til valg. Det er derfor ønskelig at når dere sender inn forslag på et medlem til et verv, så sendes også med et kort resyme på kandidaten.

Forslag på kandidater sendes: valgkomite@norskbulldogklubb.net eller pr post NBK valgkomite v/Steinar Eriksen, Stryken 1 3303 Hokksund

Med hilsen Styret

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innkalling Årsmøtet 2021

Protokoll Årsmøte NBK 2021

2020

Bekjentgjøring 2020

Innkalling 2020

Protokoll 2020

2019

Bekjentgjøring 2019

Innkalling 2019

Protokoll 2019

 

2018

Bekjentgjøring 2018

Innkalling 2018

Protokoll 2018

Innkalling Ekstraordinær 2018

Protokoll Ekstraordinær 2018

 

2017

Bekjentgjøring 2017

Innkalling 2017

Protokoll 2017


2016

Bekjentgjøring 2016

Innkalling 2016

Protokoll 2016


2015

Bekjentgjøring 2015

Innkalling 2015

Protokoll 2015

Innkalling EGF 2015

Protokoll EGF 2015


2014

Bekjentgjøring 2014

Innkalling 2014

Protokoll 2014


2013

Bekjentgjøring 2013

Innkalling 2013

Protokoll 2013

Innkalling EGF 2013

Protokoll EGF 2013


2012

Bekjentgjøring 2012

Innkalling 2012

Protokoll 2012


2011

Innkalling 2011

Protokoll 2011


2010

Protokoll 2010


2009

Innkalling 2009

Protokoll 2009


2008

Innkalling 2008

Protokoll 2008


2007

Innkalling 2007

Protokoll 2007