Sist oppdatert 03.06.2024

Her vil du finne nyheter klippet fra inn- og utland hvor enten klubben, oppprettere og/eller rasene våre er nevnt:

 

Du finner alt om våre utstillinger for 2024 her: https://www.norskbulldogklubb.net/klubben-2/utstillinger-2024/

 

 

Fra 2023:

Norsk Bulldogklubb har i dag 20.12.23 mottatt følgende brev fra NKKs Sunnhetsutvalg om vedtak i ekstraordinært møte 12.12.23 se vedegget under.

Brev fra NKK SU desember 2023

 

Det informeres om at NKK nå har åpnet opp for mulighet til å BOAS-gradere utenlandskeide hunder.

Hunden må på forhånd være registrert i DogWeb. For å registrere en utenlandskeid hund i DogWeb, må det sendes inn kopi av stamtavle med fødselsdato og ID-nummer til registrering@nkk.no . Husk å minne om at fødselsdato på hunden blir registrert. Det er viktig at hunden ligger inne i DogWeb med fødselsdato for at veterinæren skal få BOAS-gradert, hvis ikke vil graderingen ikke være mulig å registrere for veterinæren.

Dersom den utenlandskeide hunden er tiltenkt brukt i avl, må det også vedlegges dokumentasjon på eventuelle titler og/eller testikkelattest. For de raser som har andre sentrale helsekrav enn BOAS-gradering (som f.eks. patella-attest, øyelysing osv.), kreves også dokumentasjon på disse helseresultatene dersom hunden skal få registrert avkom etter seg.

 

===

NB! Viktig endring: Ref Styremøte holdt 02.11.23 om at frossen sæd eller sæd fra hunder som IKKE er BOAS gradert IKKE skal kunne brukes i avl fra 02.11.23 – dette utgår basert på nytt Styremøtevedtak den 23.11.23.

Her finner du oppdaterte protoller fra styremøtene: Protokoll fra styremøter og info om Styret

===

Fortsatt lov å avle engelsk bulldog

Det skal fortsatt være tillatt å avle hunderasen engelsk bulldog i Norge. Det har Høyesterett bestemt. Dommen stiller krav til helseundersøkelser for dyrene som skal brukes i avl. Høyesterett opprettholder kjennelsen fra lagmannsretten som fastslår at det er i strid med Dyrevelferdslovens paragraf 25 å avle Cavalier King Charles Spaniel.

https://www.nkk.no/rettssaken/fortsatt-lov-a-avle-engelsk-bulldg-article242163-1455.html?fbclid=IwAR13djKp-QNBZgu8RfQOqQlH0nhb7opLL6WUA1AF8ilBrgAi_ar-PVUk-Qs

 

NRK skriver og om dommen i Høysesterett: https://www.nrk.no/norge/dom-hoyesterett-om-hundeavl-1.16591005

Bli kjent med Lena Haugland, vår leder av Engelsk bulldog som har stått midt i rettsaken: https://www.nrk.no/dokumentar/xl/forbud-mot-hundeavl-pa-engelsk-bulldogg-avgjort-i-hoyesterett.-1.16559264 

 

Oppdatert oversikt over BOAS graderte veterinærer finner du her: https://www.norskbulldogklubb.net/boas-graderte-veterinaerer-2023/

Oppdatering av lover og regler for oppdrett og avl: https://www.norskbulldogklubb.net/klubben-2/nbk-lover/

 

Vil du lære mer om ansvarlig raseavl og hvorfor det er så viktig – sjekk gjerne ut NKK sin side for fakta, forskning og generell informasjon omkring avl av rasehunder. De tar også et oppgjør med fordommer og myter knyttet til rasehundavl. så les deg gjerne opp via lenken her: https://ansvarligraseavl.no/

 

Ny rase i NKK:  CONTINENTAL BULLDOG

Continental bulldog - FCI illustrasjon

Rasen oppstod som en følger av et krysningsprosjekt mellom engelsk bulldog og old english bulldog, og det vellykkede krysningsprosjektet ble nøye overvåket av den sveitsiske kennel klubben.

Rasen continental bulldog ble godkjent av FCI på «provisonal basis» 30.03.2022. På bakgrunn av FCIs standing orders, anerkjenner også NKK som FCI-medlem rasen.

Du finner mer informasjon via NKK sin side her: https://www.nkk.no/aktuelt/ny-rase-i-nkk-continental-bulldog

 

Engelsk bulldog frikjent, men ikke cavalier.

Norsk Kennel Klub er skuffet over dommen i Borgarting lagmannsrett, og mener den griper inn i forvaltningens myndighetsområde på en svært uheldig måte.

https://www.nkk.no/rettssaken/nederlag-for-ansvarlig-raseavl-article220801-1455.html?fbclid=IwAR3hr6VgNPTRB3iu2O8I1AC_6zfYH-Z0MkotSAOuZKT5hIlzqUMAZ1kKWRE

 

Mandag 19.09.2022 starter ankesaken i Borgarting Lagmannsrett: 

19. september starter den prinsipielt viktige ankesaken om registrert rasehundoppdrett og dyrevelferdslovens avlsparagraf i Borgarting lagmannsrett. Saken er sammensatt og komplisert, og inneholder blant annet mange juridiske aspekter som må avklares.

 

For our English reading followers – here are information/articles about the lawsuit and the upcoming appeal starting on Monday 19.09.2022:

Here we will publish, in English, all relevant information in connection with the case in which the Norwegian Kennel Klub (NKK), the Norwegian Cavalier Club, the Norwegian Bulldog Club and six breeders are being sued by the Norwegian Society for Protection of Animals (NSPA) for violation of Section 25 of the Animal Welfare Act.

https://www.nkk.no/the-lawsuit/category1467.html?fbclid=IwAR1eEJ8Cn3qS0UzUmFiS6qLgZkoxrhPezPLhGaXrcqs4_ewX8mRMakhlnR0

 

 

 

 

Bekjentgjøring for årsmøtet som går av stabelen  i mai 2023 er lagt ut her:

Årsmøter – innkalling og protokoller

Vi har mottatt dom i saken:

Fransk bulldog NKK

Til orientering

Norsk Kennel Klub, Norsk Bulldog Klubb, Norsk Cavalierklubb, og de seks oppdretterne er overrasket og skuffet over konklusjonen til Oslo tingrett, i dommen som ble offentliggjort mandag 31. januar.

https://www.nkk.no/aktuelt/et-steg-tilbake-for-hundevelferden-article201089-985.html

 

Oslo tingrett har i et brev til partene opplyst at det ikke vil foreligge en dom i rettssaken før tidligst i slutten av januar 2022.

https://www.nkk.no/…/ingen-dom-i-rettssaken-for-jul…

Du finner mer informasjon her:
https://www.nkk.no/aktuelt/rettsaken-er-avsluttet-venter-pa-dommen-article195497-985.html

NKK setter hundevelferd i første rekke og har et tydelig mål om at hundene som avles frem skal være friske hunder, som kan leve lange og sunne liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. Helseutfordringene som finnes tas på største alvor, og det arbeides aktivt for å stadig bedre helsesituasjonen, utdyper administrerende direktør i NKK.

Det er dermed ingen motsetninger i målsetningen til Norsk Kennel Klubb og Dyrebeskyttelsen Norge. Begge organisasjonene har et klart og tydelig ønske om å sikre god hundevelferd og sunne og friske hunder.

Les mer om saken her:
https://www.nkk.no/aktuelt/nkk-imoteser-rettssak-article185255-985.html?fbclid=IwAR2iA8pijVrBXsPh77sI5QjtE1ITewY0vKRwixyH0C1vw4l_uFXigj-brBM

 

 

 

 

Norsk bulldog klubb advarer stadig om risikoen ved å kjøpe uregistrerte valper på finn.no.
Mange av de importerte valpene er ikke importert etter regelverk for kommersiell import, men selges alikevel videre. Dette er pr definisjon smugling og en straffbar handling. Ulovlig importerte hunder har ofte med seg pass/vaksinebok som ved første øyekast ser ekte ut.

Ved nærmere undersøkelser og blodprøver på hundene så viser det seg dessverre ofte at stemplene i vaksinebok er forfalsket og hundene har ikke mottatt rabiesvaksine og andre pålagte vaksiner/ormekurer.

Dette fører til stor smitterisiko for sykdommer til andre dyr og mennesker som i verste fall kan være dødelig. Ved å kjøpe valp som er ulovlig importert er man med å støtter kriminell virksomhet. Man støtter også valpefabrikker der tispene lever under forferdelige forhold og avles ihjel for at valpene skal sendes til Norge for salg.

Under koronapandemien har det vært enorm pågang etter valper, og mange har ikke tålmodighet til å vente på valp hos nkk-registrerte oppdrettere og tar derfor en råsjangs og kjøper valp fra østeuropa på finn. Dette kan få fatale følger både for valp som risikerer å bli avlivet, og for familien som risikerer å bli utsatt for smitte av farlige sykdommer og parasitter.

Tilbake sitter en fortvilet småbarnsfamilie uten den søte valpen de kjøpte på finn.

Vi vil oppfordre til å styre unna uregistrerte/importerte valper på finn og heller ha tålmodighet og vente på valp fra nkk-registrerte oppdrettere der man kan undersøke og forsikre seg om at tispene lever under gode forhold, ikke avles ihjel og at helsen på foreldredyrene er god.

https://www.nkk.no/smuglerhunder-og-svindelforsok-unnga-fellene-ved-valpekjopet/category1407.html

 

 

Styret og protokoll fra styremøter