Sist oppdatert 16.04.2021

Her vil du finne nyheter klippet fra inn- og utland hvor enten klubb og/eller rasene våre er nevnt:

NKK imøteser rettssak

Fransk bulldog NKK

NKK setter hundevelferd i første rekke og har et tydelig mål om at hundene som avles frem skal være friske hunder, som kan leve lange og sunne liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. Helseutfordringene som finnes tas på største alvor, og det arbeides aktivt for å stadig bedre helsesituasjonen, utdyper administrerende direktør i NKK.

Det er således ingen motsetninger i målsetningen til Norsk Kennel Klub og Dyrebeskyttelsen Norge. Begge organisasjonene har et klart og tydelig ønske om å sikre god hundevelferd og sunne og friske hunder.

Les mer om saken her: https://www.nkk.no/aktuelt/nkk-imoteser-rettssak-article185255-985.html?fbclid=IwAR2iA8pijVrBXsPh77sI5QjtE1ITewY0vKRwixyH0C1vw4l_uFXigj-brBM


Norsk bulldog klubb advarer stadig om risikoen ved å kjøpe uregistrerte valper på finn.no.

Mange av de importerte valpene er ikke importert etter regelverk for kommersiell import, men selges alikevel videre. Dette er pr definisjon smugling og en straffbar handling. Ulovlig importerte hunder har ofte med seg pass/vaksinebok som ved første øyekast ser ekte ut.

Ved nærmere undersøkelser og blodprøver på hundene så viser det seg dessverre ofte at stemplene i vaksinebok er forfalsket og hundene har ikke mottatt rabiesvaksine og andre pålagte vaksiner/ormekurer.

Dette fører til stor smitterisiko for sykdommer til andre dyr og mennesker som i verste fall kan være dødelig. Ved å kjøpe valp som er ulovlig importert er man med å støtter kriminell virksomhet. Man støtter også valpefabrikker der tispene lever under forferdelige forhold og avles ihjel for at valpene skal sendes til Norge for salg.

Under koronapandemien har det vært enorm pågang etter valper, og mange har ikke tålmodighet til å vente på valp hos nkk-registrerte oppdrettere og tar derfor en råsjangs og kjøper valp fra østeuropa på finn. Dette kan få fatale følger både for valp som risikerer å bli avlivet, og for familien som risikerer å bli utsatt for smitte av farlige sykdommer og parasitter.

Tilbake sitter en fortvilet småbarnsfamilie uten den søte valpen de kjøpte på finn.

Vi vil oppfordre til å styre unna uregistrerte/importerte valper på finn og heller ha tålmodighet og vente på valp fra nkk-registrerte oppdrettere der man kan undersøke og forsikre seg om at tispene lever under gode forhold, ikke avles ihjel og at helsen på foreldredyrene er god.

https://www.nkk.no/smuglerhunder-og-svindelforsok-unnga-fellene-ved-valpekjopet/category1407.html