Sist oppdatert 25.09.2023

Her vil du finne nyheter klippet fra inn- og utland hvor enten klubb og/eller rasene våre er nevnt:

Oppdatert oversikt over BOAS graderte veterinærer finner du her: https://www.norskbulldogklubb.net/boas-graderte-veterinaerer-2023/

Oppdatering av lover og regler for oppdrett og avl: https://www.norskbulldogklubb.net/klubben-2/nbk-lover/

 

Vil du lære mer om ansvarlig raseavl og hvorfor det er så viktig – sjekk gjerne ut NKK sin side for fakta, forskning og generell informasjon omkring avl av rasehunder. De tar også et oppgjør med fordommer og myter knyttet til rasehundavl. så les deg gjerne opp via lenken her: https://ansvarligraseavl.no/

 

Aldri før har det blitt registrert et tilfelle av fransk hjerteorm på hund som ikke har vært i utlandet. Nå har Veterinærhøgskolen funnet parasitten hos en pasient ved Dyresykehuset – smådyr.

https://www.nmbu.no/fakultet/vet/aktuelt/node/47119?fbclid=IwAR30xKz3SkaAUooEmU8StAmnzLoos12VtOOxQk3HUtmNmRPSx2mPD1zs4nU

 

Ny rase i NKK:  CONTINENTAL BULLDOG

Continental bulldog - FCI illustrasjon

Rasen oppstod som en følger av et krysningsprosjekt mellom engelsk bulldog og old english bulldog, og det vellykkede krysningsprosjektet ble nøye overvåket av den sveitsiske kennel klubben.

Rasen continental bulldog ble godkjent av FCI på «provisonal basis» 30.03.2022. På bakgrunn av FCIs standing orders, anerkjenner også NKK som FCI-medlem rasen.

Du finner mer informasjon via NKK sin side her: https://www.nkk.no/aktuelt/ny-rase-i-nkk-continental-bulldog

 

Engelsk bulldog frikjent, men ikke cavalier.

Norsk Kennel Klub er skuffet over dommen i Borgarting lagmannsrett, og mener den griper inn i forvaltningens myndighetsområde på en svært uheldig måte.

https://www.nkk.no/rettssaken/nederlag-for-ansvarlig-raseavl-article220801-1455.html?fbclid=IwAR3hr6VgNPTRB3iu2O8I1AC_6zfYH-Z0MkotSAOuZKT5hIlzqUMAZ1kKWRE

 

Mandag 19.09.2022 starter ankesaken i Borgarting Lagmannsrett: 

19. september starter den prinsipielt viktige ankesaken om registrert rasehundoppdrett og dyrevelferdslovens avlsparagraf i Borgarting lagmannsrett. Saken er sammensatt og komplisert, og inneholder blant annet mange juridiske aspekter som må avklares.

 

For our English reading followers – here are information/articles about the lawsuit and the upcoming appeal starting on Monday 19.09.2022:

Here we will publish, in English, all relevant information in connection with the case in which the Norwegian Kennel Klub (NKK), the Norwegian Cavalier Club, the Norwegian Bulldog Club and six breeders are being sued by the Norwegian Society for Protection of Animals (NSPA) for violation of Section 25 of the Animal Welfare Act.

https://www.nkk.no/the-lawsuit/category1467.html?fbclid=IwAR1eEJ8Cn3qS0UzUmFiS6qLgZkoxrhPezPLhGaXrcqs4_ewX8mRMakhlnR0

 

 

 

 

Bekjentgjøring for årsmøtet som går av stabelen fredag 13.05.2022 er lagt ut her:

Årsmøter – innkalling og protokoller

Vi har mottatt dom i saken:

Fransk bulldog NKK

Til orientering

Norsk Kennel Klub, Norsk Bulldog Klubb, Norsk Cavalierklubb, og de seks oppdretterne er overrasket og skuffet over konklusjonen til Oslo tingrett, i dommen som ble offentliggjort mandag 31. januar.

https://www.nkk.no/aktuelt/et-steg-tilbake-for-hundevelferden-article201089-985.html

 

Oslo tingrett har i et brev til partene opplyst at det ikke vil foreligge en dom i rettssaken før tidligst i slutten av januar 2022.

https://www.nkk.no/…/ingen-dom-i-rettssaken-for-jul…

Du finner mer informasjon her:
https://www.nkk.no/aktuelt/rettsaken-er-avsluttet-venter-pa-dommen-article195497-985.html

NKK setter hundevelferd i første rekke og har et tydelig mål om at hundene som avles frem skal være friske hunder, som kan leve lange og sunne liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. Helseutfordringene som finnes tas på største alvor, og det arbeides aktivt for å stadig bedre helsesituasjonen, utdyper administrerende direktør i NKK.

Det er dermed ingen motsetninger i målsetningen til Norsk Kennel Klubb og Dyrebeskyttelsen Norge. Begge organisasjonene har et klart og tydelig ønske om å sikre god hundevelferd og sunne og friske hunder.

Les mer om saken her:
https://www.nkk.no/aktuelt/nkk-imoteser-rettssak-article185255-985.html?fbclid=IwAR2iA8pijVrBXsPh77sI5QjtE1ITewY0vKRwixyH0C1vw4l_uFXigj-brBM

 

 

 

 

Norsk bulldog klubb advarer stadig om risikoen ved å kjøpe uregistrerte valper på finn.no.
Mange av de importerte valpene er ikke importert etter regelverk for kommersiell import, men selges alikevel videre. Dette er pr definisjon smugling og en straffbar handling. Ulovlig importerte hunder har ofte med seg pass/vaksinebok som ved første øyekast ser ekte ut.

Ved nærmere undersøkelser og blodprøver på hundene så viser det seg dessverre ofte at stemplene i vaksinebok er forfalsket og hundene har ikke mottatt rabiesvaksine og andre pålagte vaksiner/ormekurer.

Dette fører til stor smitterisiko for sykdommer til andre dyr og mennesker som i verste fall kan være dødelig. Ved å kjøpe valp som er ulovlig importert er man med å støtter kriminell virksomhet. Man støtter også valpefabrikker der tispene lever under forferdelige forhold og avles ihjel for at valpene skal sendes til Norge for salg.

Under koronapandemien har det vært enorm pågang etter valper, og mange har ikke tålmodighet til å vente på valp hos nkk-registrerte oppdrettere og tar derfor en råsjangs og kjøper valp fra østeuropa på finn. Dette kan få fatale følger både for valp som risikerer å bli avlivet, og for familien som risikerer å bli utsatt for smitte av farlige sykdommer og parasitter.

Tilbake sitter en fortvilet småbarnsfamilie uten den søte valpen de kjøpte på finn.

Vi vil oppfordre til å styre unna uregistrerte/importerte valper på finn og heller ha tålmodighet og vente på valp fra nkk-registrerte oppdrettere der man kan undersøke og forsikre seg om at tispene lever under gode forhold, ikke avles ihjel og at helsen på foreldredyrene er god.

https://www.nkk.no/smuglerhunder-og-svindelforsok-unnga-fellene-ved-valpekjopet/category1407.html