Årsmøtet 2017 vedtok etter forslag fra Sunnhetsutvalget avdelig Engelsk innføring av et belønningssystem for engelsk bulldog.

Eier kan ved søknad få utsted et elektronisk diplom for det oppnådde nivå for enkelt hunder.

Et slik elektronisk diplom vil være gjeldende fram til neste årlige sjekk av hjertestatus, hvorpå det ved innsendelse av ny hjerteattest kan søkes om forlengelse av oppnådde nivå i ytterligere et år.

Forslaget skal være gjeldene fra 1/1-2018

Nytt! «Diamant nivå» gjeldende fra 1/1-2019 

Du finner en oversikt over helsesertifikat / diplomer her: Helsesertifikat / diplom Engelsk Bulldog

Bakgrunn for forslaget (slik det ble forelagt Årsmøtet 2017):

Sunnhetsutvalget ønsker å belønne bulldogeiere som er aktive innen helsetesting og går foran som gode eksempler til etterfølgelse for andre. Belønnings-systemet foreslås innført og kan brukes som et ekstra kvalitetsstempel i forhold til at helsetesting prioriteres høyt hos den enkelte hunde-eier. Dette er ment å være en helt frivillig ordning som motiverer til økt fokus på helse. Innhold i de enkelte nivåer og eksempelvis utvidelse av disse kan være diskusjon for jevnlige oppgraderinger.

Litt praktisk informasjon:

Hundeiere som ønsker et slikt elektronisk diplom for sin hund må sende søknad til sunnhetsutvalget avd Engelsk (sunnhet-eb@norskbulldogklubb.net), Søknaden må innholde referanse til DOGWEB med dato for patella status, HUU resultat og utstillingspremiering. Videre må klubbens Skjema for Hjerteauskultasjon og Skjema for øyesjekk være fylt ut/signert av veterinær og følge med søknaden. Sted/tidspunkt for gjennomført belastningstest må spesifiseres i søknaden. Søknaden må også inneholde den emailadresse som diplomet skal sendes til.

Skjema til de forskjellige undersøkelsene finner du her

Tre nivåer i belønningsstystemet ble vedtatt med følgende innhold som vist nedenfor.

Bronse nivå:

Kjent HUU status

Kjent patella status (gr 0 eller gr 1)

Kjent hjerte status (gr 0, 1 eller 2)

Minimum EXCELLENT fra utstilling

Sølv nivå:

Kjent HUU status (Fri eller Bærer)

Kjent patella status (gr 0)

Kjent hjerte status (gr 0 eller 1)

Gjennomført belastningstest med restitusjonstid på maksimum 12 minutter (Nytt fra 1/1-2019: 10 minutter)

Minimum CK fra utstilling

Gull nivå:

Kjent HUU status (Fri )

Kjent patella status (gr 0)

Kjent hjerte status (gr 0)

Kjent øyeundersøkelse uten anmerkninger

Kjent Cystinuria status (Nytt fra 1/1-2019)

Gjennomført belastningstest med restitusjonstid på maksimum 10 minutter (Nytt fra 1/1-2019: 8 minutter)

Minimum to ganger CK fra utstilling for to forskjellige dommere

Diamant nivå: (Nytt fra 1/1-2019)

Kjent HUU status (Fri )

Kjent patella status (gr 0)

Kjent hjerte status (gr 0)

Kjent Øyeundersøkelse uten anmerkninger

Kjent Cystinuria status (Fri)

Gjennomført belastningstest med restitusjonstid på maksimum 5 minutter

Norsk Utstillingschampion