I anledning at våre raser har svært høy andel keisersnitt har sunnhetsutvalgene  startet et prosjekt for å se om man kan gi oppdrettere noe å gå etter med tanke på selvføding.

Sunnhetsutvalgene kommer tilbake med en grundig rapport og mer info om prosjektet.

Se gjerne på statistikken på høyre side, dette er også omtalt i RAS.