Medlemsbladet til Norsk Bulldog Klubb blir utgitt 4 ganger i året.

  • Nr 1: ca. 1. april (manusfrist 1. mars)
  • Nr 2: ca. 1. juli (manusfrist 1. juni)
  • Nr 3: ca. 1. oktober (manusfrist 1. september)
  • Nr 4: ca. 15. desember (manusfrist 15. november)

Vi oppfordrer alle våre medlemmer å sende inn bilder, tips eller nyheter til Bulletinen. Alle bidrag mottas med stor takk. Send inn via E-post til: bulletinen@norskbulldogklubb.net