Krav om kjent HUU-status på Engelske Bulldoger som skal brukes i avl

Sunnhetsutvalger Avd Engelsk la frem forslag under Generalforsamlingen i 2015 (gjeldende fra 01.01.16) at for hunder som skal brukes i avla (gjeldende kun for engelsk bulldog) skal urinveistatus være kjent. HUU DNA test fra et av LABOKLIN sine laboriatorier skal benyttes. Testen kan tas fra hunden av avdiet mor, tidligst ved 6 uker, men hunden må være chippet. Resultatet fra testen skal foreligge før en parring finner sted.

Hunder med status Rammet (Affected) eller Bærer (Carrier) skal kun parres med en hund med Fri (Clear).

Ved bruk av utenlandske hannhunder er det også krav til kjent status på denne hvis ikke tispa har status Fri (Clear).

Ved bruk av norsk frossen sæd nedfryst etter 01.01.16 er det krav om kjent status. Det er ikke krav om kjent status ved bruk av frosset sæd fra utlandet.

Resultatet av testen SKAL foreligge FØR parring finner sted.

Alle innkomne resultater legges ut på NBK’s hjemmeside.

 

Bakgrunn for kravet:

Hunder som har genestisk status Rammet (Affected) av HUU vil ha et forhøyet nivå av urinsyre i urinen. Opptil tre ganger så høye nivåer som hos en frisk hund. Denne økningen av urinsyre kan medføre dannelse av urin krystaller og urinsteiner i urinblæren eller i nyrene. Steinene må ofte fjernes ved kirurgiske inngrep. Ofte vil nydanning av steiner oppstå selv om hunden har blitt operert.

Symptomene kan være alt fra blod i urinen, vanskeligheter og smerter ved vannlatning, betennelses tilstander i ledd og bløtvev til total urinrørs blokkering grunnet store urinsteiner.Alt i alt vil dette kunne medføre store smerter for den rammede hunden, noe sunnhetsutvalget med dette kravet forsøker å unngå.

Nedarving av HUU er kjent som autosumal-recessive nedarving og følger figuren nedefor.

 

 

Etter gjennomgang av offentlige testresultater fra The Kennel Club i England viser det seg av mer en 30% av hundene som er testet av godkjendte laboratorier i England har status carrier eller affected når det kommer til urinstein.

Fremgangsmåte for eierne vil være å bestille et Test Kit (svabertest og skjema) direkte fra LABOKLIN sin webside. Dette koster pr 2015 55 Pund (ca 650 NOK). Eierens lokale veterinær vil foreta tagning av svaber samt utfylling av skjemaene. Konsultasjonspris hos den enkelte veterinær varierer fra veterinær til veterinær. LABOKLIN er valgt da det allerede er utviklet et samarbeid mellom NKK og LABOKLIN.

Vi oppdaterer jevnlig statistikken vår etter hvert som resultatene kommer inn.

Klikk her for å finne mer informasjon om gjennomføring og oppdatert oversikt over innkomne resultater.