De valpekull som annonseres på denne siden er satt inn etter oppdretteres eget ønske.

Kjøp av valper fra disse kullene er helt og holdent en sak mellom oppdretter og valpekjøper og er Norsk Bulldog Klubb uvedkomne.

Oppdretter har gitt opplysninger som tilsier at klubbens etiske grunnregler er overholdt i forbindelse med disse kullene. Norsk Bulldog Klubb kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for riktigheten av de opplysninger oppdretter har gitt, ei heller er Norsk Bulldog Klubb ansvarlig for eller vil bli trukket inn i tvister mellom oppdretter/valpekjøper vedrørende helse eller andre mangler som eventuelt måtte dukke opp. Norsk Bulldog Klubb vil minne enhver valpekjøper om at man må være klar over at når man kjøper en valp på 8 – 10 uker, vil det være umulig å forutsi hvordan valpen utvikler seg mot voksen alder.

Klikk på LES MER om annonserte kull under: