Velkommen til Norsk Bulldog Klubb

 

Norsk Bulldog Klubb ble dannet i 1919 og er en av landets eldste rasehundklubber. NBK er NKK’s samarbeidende klubb for rasene engelsk, fransk og continental bulldog.

Klubbens formål er å fremme og utvikle rasene engelsk, fransk og continental bulldog, og å arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper. Bidra til å fremme utviklingen av fysiske og psykiske sunne, og sosialt veltilpassede individer. Arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former. Legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktiviteter med hund. Ivareta medlemmenes kynologiske interesser.

 

Klubbens formål

  • Fremme og utvikle rasene engelsk, fransk og contintal bulldog
  • Arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper.
  • Bidra til å fremme utviklingen av fysiske og psykiske sunne, og sosialt veltilpassede individer.
  • Arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former.
  • Legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktiviteter med hund.
  • Ivareta medlemmenes kynologiske interesser.

 

 

 

Vil du lære mer om ansvarlig raseavl og hvorfor det er så viktig?

Sjekk gjerne ut NKK sin side for fakta, forskning og generell informasjon omkring avl av rasehunder. De tar også et oppgjør med fordommer og myter knyttet til rasehundavl, så les deg gjerne opp via lenken her: https://ansvarligraseavl.no/

 

Norsk bulldog klubb advarer stadig om risikoen ved å kjøpe uregistrerte valper på finn.no.

Mange av de importerte valpene er ikke importert etter regelverk for kommersiell import, men selges alikevel videre. Dette er pr definisjon smugling og en straffbar handling. Ulovlig importerte hunder har ofte med seg pass/vaksinebok som ved første øyekast ser ekte ut  men er falske.

Vi vil oppfordre alle til å styre unna uregistrerte/importerte valper på finn og heller ha tålmodighet og vente på valp fra nkk-registrerte oppdrettere der man kan undersøke og forsikre seg om at tispene lever under gode forhold, ikke avles ihjel og at helsen på foreldredyrene er god.

Få flere tips og informasjon her: NKK Smuglerhunder og svindel