Velkommen til Norsk Bulldog Klubb

Fransk bulldog NKK

Nyheter

Norsk Bulldog Klubb ble dannet i 1919 og er en av landets eldste rasehundklubber. NBK er NKK’s samarbeidende klubb for rasene engelsk og fransk bulldog.

Klubbens formål

  • Fremme og utvikle rasene fransk og engelsk bulldog
  • Arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper.
  • Bidra til å fremme utviklingen av fysiske og psykiske sunne, og sosialt veltilpassede individer.
  • Arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former.
  • Legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktiviteter med hund.
  • Ivareta medlemmenes kynologiske interesser.

Norsk bulldog klubb advarer stadig om risikoen ved å kjøpe uregistrerte valper på finn.no.

Mange av de importerte valpene er ikke importert etter regelverk for kommersiell import, men selges alikevel videre. Dette er pr definisjon smugling og en straffbar handling. Ulovlig importerte hunder har ofte med seg pass/vaksinebok som ved første øyekast ser ekte ut.

Ved nærmere undersøkelser og blodprøver på hundene så viser det seg dessverre ofte at stemplene i vaksinebok er forfalsket og hundene har ikke mottatt rabiesvaksine og andre pålagte vaksiner/ormekurer.

Dette fører til stor smitterisiko for sykdommer til andre dyr og mennesker som i verste fall kan være dødelig. Ved å kjøpe valp som er ulovlig importert er man med å støtter kriminell virksomhet. Man støtter også valpefabrikker der tispene lever under forferdelige forhold og avles ihjel for at valpene skal sendes til Norge for salg.

Under koronapandemien har det vært enorm pågang etter valper, og mange har ikke tålmodighet til å vente på valp hos nkk-registrerte oppdrettere og tar derfor en råsjangs og kjøper valp fra østeuropa på finn. Dette kan få fatale følger både for valp som risikerer å bli avlivet, og for familien som risikerer å bli utsatt for smitte av farlige sykdommer og parasitter.

Tilbake sitter en fortvilet småbarnsfamilie uten den søte valpen de kjøpte på finn.

Vi vil oppfordre til å styre unna uregistrerte/importerte valper på finn og heller ha tålmodighet og vente på valp fra nkk-registrerte oppdrettere der man kan undersøke og forsikre seg om at tispene lever under gode forhold, ikke avles ihjel og at helsen på foreldredyrene er god.

https://www.nkk.no/smuglerhunder-og-svindelforsok-unnga-fellene-ved-valpekjopet/category1407.html