Velkommen til Norsk Bulldog Klubb

Norsk Bulldog Klubb ble dannet i 1919 og er en av landets eldste rasehundklubber. NBK er NKK’s samarbeidende klubb for rasene engelsk og fransk bulldog.

Klubbens formål

  • Fremme og utvikle rasene fransk og engelsk bulldog
  • Arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper.
  • Bidra til å fremme utviklingen av fysiske og psykiske sunne, og sosialt veltilpassede individer.
  • Arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former.
  • Legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktiviteter med hund.
  • Ivareta medlemmenes kynologiske interesser.

Norsk Bulldog Klubb jobber kontinuerlig med å forbedre våre rasers helse.

I 2015 ble det før første gang laget RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) dokumenter for våre to raser. Disse dokumentene skal i løpet av 2020, oppdateres.

Forut for utgivelse/godkjenning av RAS dokumentene i 2015 forelå det resultater fra en helseundersøkelse foretatt i 2012/2013 og det ble foretatt en ny helseundersøkelse i 2015.

Resultatene fra disse undersøkelsene var med på å definere helseutfordringene vi hadde/har i rasene og hvilke mål klubben satte for om mulig å forbedre helsen.

Forut for den kommende oppdateringen RAS i 2020 ønsket klubben å gjennomføre en ny helseundersøkelse.

Denne ble gjennomført pr 31.12.2019 og resultatene fra undersøkelsen kan fås forespørsel til Steinar Eriksen på e-post: olibilu@gmail.com

Du finner oversikt over andre pågående prosjekter under Helse. Klikk deg innom for mer informasjon og eventuelle resultater.