Gina Nordfjellmark

941 16 797

Sunnhetsutvalg engelsk

Wenche Charlotte Lagmo

959 70 264

Engelsk bulldog / Fransk bulldog / Styret / Sunnhetsutvalg engelsk / Sunnhetsutvalg fransk

Torgeir Harestad

478 49 279

Engelsk bulldog / Fransk bulldog / Styret / Sunnhetsutvalg engelsk / Sunnhetsutvalg fransk

Lena Haugland

452 88 247

Engelsk bulldog / Styret / Sunnhetsutvalg engelsk

Mari Aanestad

980 88 558

Fransk bulldog / Styret / Sunnhetsutvalg fransk

Liss Bodil Olsen

922 92 450

Engelsk bulldog / Styret / Styret / Sunnhetsutvalg engelsk

Raseklubb for engelsk, fransk og continental bulldog i Norge siden 1919