Gina Nordfjellmark

941 16 797

Sunnhetsutvalg engelsk

Lena Haugland

452 88 247

Engelsk bulldog / Fransk bulldog / Styret / Sunnhetsutvalg engelsk / Sunnhetsutvalg fransk

Liss Bodil Olsen

922 92 450

Engelsk bulldog / Styret / Styret / Sunnhetsutvalg engelsk

Jo-Inge Ervik

Fransk bulldog / Styret / Sunnhetsutvalg fransk

Kjersti Holm

Fransk bulldog / Styret

Steinar Eriksen

982 88 766

Sunnhetsutvalg engelsk / Sunnhetsutvalg fransk / Valgkomite

Mette Kvarsvik Sundane

Engelsk bulldog / Styret

Raseklubb for engelsk, fransk og continental bulldog i Norge siden 1919