Det er kun engelsk bulldog som har krav om hjertestatus på avlsdyr og dette håndheves som det står beskrevet i de etiske grunnreglene for avl og oppdrett:

Alle hunder som benyttes i avl skal på paringstidspunktet ha kjent hjerteauskultasjon som på paringstidspunktet ikke er eldre enn 24 måneder og første sjekk skal ikke foretas før hunden er minst 12 måneder gammel. Hunder som har GRAD 3 eller høyere skal ikke benyttes i avl. Hunder med GRAD 1 eller GRAD 2 kan benyttes i avl , men kun hvis partneren har GRAD 0.

Ved undersøkelsen kan NBK’s skjema ”Hjerteauskultasjon” benyttes og resultatet av undersøkelsen skal være klubben i hende senest innen valpene er 10 uker gamle.

 

 

Skjema for undersøkelsen finner du til høyre. Trykk på bildene for PDF-versjonen.

 

Skjema på Norsk

Skjema på Engelsk