NBK’s krav til kjent HUU status (iht punkt 18 i klubbens Etiske Grunnregler) er gjeldene for Engelsk bulldog:

For hunder som skal brukes i avl skal urinsteinstatus (HUU) være kjent. HUU DNA test fra Laboklin eller ett av NKK´s godkjente laboratorier skal benyttes. Testen kan tas fra hunden er av diet sin mor, tidligst 6 uker men hunden MÅ være chippet. Resultatet av testen SKAL foreligge FØR parring finner sted. Hund med status Bærer (Carrier) eller Rammet (Affected) skal kun pares med status Fri (Clear). Ved bruk av utenlandske hannhunder er det også krav til kjent status hvis ikke tispa har status Fri (Clear) Ved bruk av frossen norsk sæd nedfryst etter 1.1.2016 er det krav om kjent status.

Resultatet av testen skal være klubben i hende senest da valpene er 10 uker gamle.

NKK’s krav (gjeldende for Engelsk Bulldog fra 1 juli 2017):

Det er krav om kjent HUU DNA-status hos foreldredyrene for registrering av valper. Videre er det automatisk et krav at minst én av foreldredyrene i kombinasjonen må være fri for det sykdomsfremkallende genet ved autosomal recessiv nedarving. Det er gitt dispensasjon for krav om kjent status ved bruk av utenlandske hunder, importert frossen sæd samt sæd fra NKKs sædbank som er frosset før restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live. Forutsetningen for slik dispensasjon er at utenlandsk hannhund/frossen sæd brukes på tispe som er fri for de aktuelle sykdomsfremkallende genene.

NB! Det bemerkes at NKK sier ikke spesifikt at HUU DNA status skal foreligge på paringstidspunkt, men NKK setter krav til minst et av foreldredyrene i kombinasjonen skal ha status Fri (Clear). Dermed må man for å sikre at valpene vil kunne bli registrert, kjenne HUU status til minst et av foreldredyrene på paringstidspunktet.

Det konstateres også at pr i dag gis det heller ikke fritak for kjent HUU status for et av foreldredyr selv om begge dens foreldre også er testet HUU Fri (Clear). Dette gjelder for øvrig både NBK krav og NKK krav.

Fremgangsmåte

Testede hunder

pr. 16.03.18