Norsk Bulldog Klubb vedtok i 2017 (Engelsk Bulldog) og i 2018 (Fransk Bulldog) et belønningssystem  som skal «belønne» bulldog eiere som er aktive innen helsetesting.

I forbindelse med kravene har vi utarbeidet et skjema som kan brukes sammen med undersøkelsen. Skjemaet printes ut og tas med til veterinæren som utfører kontrollen, og skal være fylt ut og signert av veterinæren. Skjemaet legges ved med søknaden som sendes inn til klubben.

Trykk på bildet for å få opp pdf-fil av skjemaet.