Det er avdeling Fransk sin intensjon å bidra økonomisk til de eiere som vil være med i undersøkelsen. Avdelingen fikk for noen år tilbake kr 50000 fra Olav Kroppan, hvis ønske var at disse skulle øremerkes helsetiltak hos Fransk Bulldog. Avdeling Fransk vil derfor bidra med en refusjon på inntil kr 1000 pr hund til eiere som røntgenundersøker sine hunder og sender resultatene og bildene til klubben.

De eiere som ønsker å delta, må ta kontakt med klubben på forhånd ved å sende en email til olibilu@gmail.com hvor det oppgis hvilke hund(er) vedkomne ønsker å delta med.

Vedkomne vil så få tilsendt et nummerert skjema (pr hund) for utfylling. Det samme skjema vil også innholde en tidsfrist for når skjema/bilder/veterinær kvittering etc må være klubben i hende for at NBK skal utbetale refusjonen. Dette gjøres for at klubben skal kunne ha kontroll på kostnadene som påløper. Vi vil også trenge kontonummer/ adresse for hvor refusjonen skal overføres.

Fremgangsmåten vil ellers bli den samme nå som sist, med det unntak at veterinæren som tar bildene må gjøre en tolkning av bildene og fylle ut skjemaet. Bildene, utfylt skjema og kvittering fra veterinæren sendes så til klubben. Klubben vil så refundere inntil kr 1000 til de eiere ønsker det. Eierene forbinder seg videre til å informere klubben hvis klinisk friske hunder på et senere tidspunkt i livet skulle få et ryggproblem. Dette for at vi skal kunne få «flyttet» hunder fra figur 2 til figur 1.

De to figurene planlegges å bli holdt kontinuerlig oppdatert på klubbens webside og i Bulletinen.

NB! Ingen enkelthunders resultater vil bli gjort tilgjenglig fra klubben sin side. Det anbefales derfor at den enkelte eier selv beholder en kopi av skjemaet før det sendes inn.

Denne undersøkelsen er åpen for alle franske bulldoger og ikke bare de som er tenkt brukt i avl.

Før du kontakter klubben anbefales det at du tar kontakt med din veterinær får å få vite pris på undersøkelsen. Det er fire bilder som må taes er vist på neste side. Har du spørsmål er det bare å sende en mail til olibilu@gmail.com.

Vi oppdaterer jevnlig statistikken vår etter hvert som resultatene kommer inn.

Klikk her eller på bildet for en oppdatert oversikt. (sist oppdatert august 2017).