Steinar Eriksen

982 88 766

Styret / Sunnhetsutvalg engelsk / Sunnhetsutvalg fransk

Ole Kristian Løkken

915 73 724

Engelsk bulldog / Styret / Sunnhetsutvalg engelsk

Jan Arve Kvåle

971 10 011

Fransk bulldog / Styret / Sunnhetsutvalg fransk

Lotte Lysa

Sunnhetsutvalg fransk

Liss Bodil Olsen

922 92 450

Styret / Sunnhetsutvalg engelsk

Lena Haugland

45288247

Styret / Sunnhetsutvalg engelsk

Raseklubb for engelsk og fransk bulldog i Norge siden 1919