Arne Øygarden

954 09 921

Styret / Sunnhetsutvalg engelsk / Sunnhetsutvalg fransk

Steinar Eriksen

982 88 766

Sunnhetsutvalg engelsk / Sunnhetsutvalg fransk

Ole Kristian Løkken

915 73 724

Engelsk bulldog / Styret / Sunnhetsutvalg engelsk

Jan Arve Kvåle

954 05 050

Fransk bulldog / Styret / Sunnhetsutvalg fransk

Liss Bodil Olsen

922 92 450

Styret / Sunnhetsutvalg engelsk

Raseklubb for engelsk og fransk bulldog i Norge siden 1919