NBKs etiske regler

– revidert i årsmøtet den 13. mai 2022: Dyrevelferdsloven § 25. Avl Dyreholdere, oppdrettere, avlsorganisasjoner og raseklubber skal gjennom avl fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse. Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som: endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, … Fortsett å lese NBKs etiske regler